צור קשר

תנאי שימוש באתר

 • השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר תיחשב להסכמה מצדך לכל התנאים.
 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • הגולש/ת באתר מצהיר/ה כי ידוע לו שהחברה אוספת ושומרת לשימושה כל מידע אישי שנתקבל על ידי הגולש/ת.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • הגולש/ת מצהיר כי הצעת המחיר והמחירון שבאתר עשויים להשתנות בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת מצד החברה .
 • החברה רשאית לשלוח לגולש הצעות מחיר בין אם כבקשתו ובין אם נתן הסכמתו לכך , כמו כן הגולש רשאי לדרוש להסירו מרשימות התפוצה של החברה.
 • אנו עושים שימוש במידע האישי שסופק לנו למטרות שעולות בקנה אחד עם הסיבות שבעטיין מסרת לנו את המידע.
 • הגולש/ת מצהיר/ה כי הצעת המחיר שניתנה לו אינה מחייבת את החברה וכי אין לראות בהצעת המחיר התחייבות כלשהיא של החברה כלפי הגולשים בין אם בהתחייבות למחיר ובין אם התחייבות לאספקת הרכב.
 • הגולש/ת מודע/ת כי רק הזמנת הרכב כשהיא חתומה על ידי שני הצדדים (המשכירה והשוכר/ת) והעברת אמצעי תשלום תחייב את החברה לאספקת רכב.
 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 • הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.